Naše produkty využívají studenti různých škol

Již několik let nabízíme středním a vysokým školám možnost pořízení našich produktů za velmi výhodných podmínek. Studenti si tak mohou, např. v rámci předmětu Zasílatelství, vyzkoušet zadávání údajů o přepravách, plánování přeprav, tištění nákladních listů, apod. 

Níže jsou uvedeny školy, kde mohou studenti naše systémy využívat:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hradec Králové

http://www.sosasou-vocelova.cz/

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

http://www.vda.cz/

Katedra logistiky a technických disciplín, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov

http://www.vslg.cz/page/67857.katedra-logistiky-a-technickych-disciplin/

Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

http://www.upce.cz/fcht/kemch.html

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

http://www.upce.cz/dfjp/kdmml.html